beethoven 2 flöjt oboe

Mälaröarnas musiksällskap – OM OSS

Föreningen bildades 1969 på Färingsö – som innan ihopslagningen med Ekerö var en egen kommun. Grundare är Björn Holtsberg som under många år själv spelade, dirigerade och administrerade verksamheten. 

Symfoniorkester, jazzband, bleckblåsensembler och så gästsolister och dirigenter som gått från mindre kända till mycket kända – vår förening har innehållit det mesta genom åren. Våra musiker har getts stora möjligheter till musikalisk utveckling under mycket kunnig och konstnärlig ledning. 

Idag är verksamheten uppdelad på:
MÄMUS symfoniorkester är en fullt utvecklad symfoniorkester i klassisk mening, med stråkar, träblåsare, bleck, harpa och slagverk.
FNYKO är en kammarmusikensemble med liknande instrumentuppsättning som den stora orkestern men med en något lägre ambition. Här är alla välkomna som vill pröva ett instrument, ta upp ett gammalt intresse eller vill lägga ner något mindre tid på övning. 

Symfoniorkesterns verksamhet (Mämus)

Konserter

Vi har cirka fem konserter per år. Ofta är vi på hemmaplan i Herman Palmsalen men då och då ger vi oss ut och uppträder på annan plats. 

Sedan 1984 ordnar vi en årlig sommarkonsert i bokskogen vid Ekebyhovs slott. Den har blivit ett stående kulturinslag i Ekerö kommuns kulturutbud. För många ekeröbor och besökare från storstockholm är det en tradition att ta med picknickkorgen och lyssna till musik blandat med bokträdens lövsus och fåglarnas sång. Vi bygger en scen i bokskogen och framför musikaliskt örongodis bland lövverken och fågelkvitter. 

Repertoar

Vi spelar klassisk musik och annan musik skriven för symfoniorkester. Val av verk anpassas till nivån på orkestermedlemmarna och besättning. Tanken är att alla skall få spela så mycket som möjligt och att det inte skall vara en allt för stor utmaning att klara av det. Ofta arbetar vi med teman, t.ex. musik från öst eller från filmduken. Det är styrelsen och musikrådet som har sista ordet när det kommer till symfoniorkesterns repertoar, men förslag, synpunkter och idéer om projekt tas emot från alla och särskild hänsyn tas till dirigentens och konsertmästares synpunkter och förslag.

Dirigent

Symfoniorkestern har ingen fast kontrakterad dirigent utan engagerar olika inför varje projekt. Ambitionen är att både kvinnliga och manliga som professionella och duktiga amatörer ska erbjudas att hålla i dirigentpinnen. Genom åren har bland annat Jonas Dominique, Gudrun Dahlkvist, Magnus Båge, Eva-Charlotte Roslin och Mikael Jöback stått på pulpeten.

Konsertmästare

Symfoniorekstern har sedan många år engagerat Helena Hansson som konsertmästare. Helena är musiklärare och kyrkomusiker och jobbar nu i Ekerö Pastorat. Helena står för trygghet och stabilitet och är ett bra bollplank för vår flora av dirigenter.

Repetitioner

Symfoniorkestern repeterar i Herman Palmsalen i Stenhamra på måndagar mellan 19.00-21.30. Repetitionen börjar 19.00 och vi träffas lite innan för för att hjälpa till med dukning av scenen och stämma instrument. För att repetitionerna ska bli så effektiva som möjligt är det dirigenten som styr arbetet.  Repetitionen innehåller en paus om cirka 15 minuter. Då serveras fika. Kan du inte komma till repetitionen meddelar du detta till ordförande eller konsertmästare.

Stämledare

Helena Hansson är ledare för stråksektionen. I symfoniorkestern har vi ingen stämledare för blåssektionen vilket på sikt kan bli aktuellt. Ambitionen för styrelsen är att vi har fler repetitioner där blås- och stråksektionerna delas upp för att kunna gå igenom svårare partier var för sig.

Noter

MÄMUS har ett eget notbibliotek men hyr också noter eller lånar från notbibliotek eller kopierar fritt material från nätet.  Var rädd om noter som delas ut och var alltid noga med att lämna tillbaka dem efter konsert.

Fnykos verksamhet

Verksamhet

FNYKO är en kammarmusikensemble med liknande instrumentuppsättning som den stora orkestern men med en något lägre ambition. Här är alla välkomna som vill pröva ett instrument, ta upp ett gammalt intresse eller vill lägga ner något mindre tid på övning. 

Dirigent

Ensemblen leds av Viktor Elinder

Repetitioner

Repetitionerna sker på onsdagar (på fastlandet)

Vänföreningen

Mälaröarnas Musiksällskap har haft en vänförening som bistod vår verksamhet ekonomiskt och praktiskt. Den har nu gått i träda men man kan fortfarande stödja Mämus genom att kontakta styrelsen och eller att bli stödmedlem i föreningen. 

Vill du stödja MÄMUS?  Gå med i Mämus som stödmedlem. Medlemsavgiften är valfri! PG  31 054-0. 

Föreningen eftersträvar även samarbete med andra kulturella verksamheter på Mälaröarna. Ändamålet är att utveckla stöd för Mämus verksamhet och samtidigt ge stöd till annan kulturverksamhet samt verka för god samordning mellan olika konsertarrangemang på Mälaröarna.

Färingsö Församling har haft stor betydelse genom åren. Herman Palmsalen som ligger i församlingsgården i Stenhamra, är symfoniorkesterns repetitionslokal och hemmascen. Flera konserter har också framförts tillsammans med musiker och körer inom församlingen. Vi har också nära samarbete med den andra församlingen i Ekerö kommun, Ekerö församling. Till exempel medverkar ensembler från orkestern i Julkonserter och gudstjänster. 

Vi har alltid eftersträvat samarbete med andra kulturella verksamheter på Mälaröarna då vi vill verka för god samordning inom kommunen. Vid flera tillfällen har vi bland annat haft samarbete med Ekerö Kulturskola och det har blivit något alldeles speciellt när vår äldsta medlem möter den yngsta eleven och fint samspel uppstår.