Övriga ensembler

Sånga kammarorkester genomför kortare och lite mer avancerade musikprojekt med både professionella och amatörmusiker. Det är inte en fast grupp utan varierar i omfång beroende på projektets karaktär.

Repetitionsperioderna är också kortare. I varje projekt deltar en professionell solist.

 

Orkestern har bl.a. spelat Saint-Saëns Konsert no 1 för cello och orkester med den unge begåvade cellisten Andreas Lavotha och Mendelssohns Violinkonsert i E-moll  med den unga violinisten Kerstin Dalkvist.

 

Mindre grupper samlas också vid olika tillfällen för att spela, bl.a. i blåsensembler.