Om föreningen

Föreningen bildades 1969 av Björn Holtsberg och har sedan dess varit verksam i Ekerö kommun. Föreningens ensembler övar regelbundet och repeterar in olika verk som därefter framförs vid konserter.

Mämus ger medlemmarna, musiker och blivande musiker, tillfälle till samspel i symfoniorkester eller kammarmusikensembler och möjlighet till musikalisk utveckling under kunnig konstnärlig och teknisk ledning. 

  

 

Föreningen eftersträvar även samarbete med andra kulturella verksamheter på Mälaröarna. Ändamålet är att utverka stöd för Mämus verksamhet och samtidigt ge stöd till annan kulturverksamhet samt verka för god samordning mellan olika konsertarrangemang på Mälaröarna.

Sedan 1984 har föreningen årligen anordnat en sommarkonsert i Bokskogen vid Ekebyhovs slott. Den har blivit ett stående kulturinslag i Ekerö kommuns kulturutbud. För många ekeröbor och besökare från Storstockholm är det en tradition att ta med picknick korgen och lyssna till musik blandat med bokträdens lövsus och fåglarnas sång.