Julkonsert

Datum: lördag, 9:e december 2017 16.00
Dirigent:Jonas Dominique
Konsertmästare:Helena Hansson

Program:

Vi framför verk av bland andra Sergeij Almstedt, Mozart, Leroy Anderson och Schubert.

Plats: Skå kyrka